ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ

Όλοι έχουν την ευκαιρία να δούνε τον αργαλειό και το νερόμυλο επί τω έργω. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση ο κλασικός, ξύλινος, κινούμενος με μυϊκή ενέργεια αργαλειός αντικαταστάθηκε από το μηχανικό αργαλειό. Σήμερα, έχει σχεδόν καταργηθεί και απαντάται μόνο σε ελάχιστα σπίτια απομακρυσμένων περιοχών και σε μουσεία λαϊκής τέχνης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πιστεύουμε στην παράδοση και την κρατάμε έμπρακτα ζωντανή. Όταν μας επισκεφθείτε, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μερικές «ξεπερασμένες» συσκευές εν δράσει!

argaleios-skiniko

Ο αργαλειός είναι μηχανή που χρησιμοποιούνταν για την ύφανση σε παλαιότερες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την προβιομηχανική εποχή και αργότερα κυρίως στις αγροτικές περιοχές, στην οικιακή οικονομία των οποίων διαδραμάτισε βασικό ρόλο, καθώς αποτελούσε το κύριο μέσο ύφανσης και κλωστοϋφαντουργίας.

Ο αργαλειός διαδραμάτισε βασικό ρόλο, καθώς αποτελούσε το κύριο μέσο ύφανσης και κλωστοϋφαντουργίας.

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση ο κλασικός, ξύλινος, κινούμενος με μυϊκή ενέργεια αργαλειός αντικαταστάθηκε από το μηχανικό αργαλειό. Σήμερα έχει σχεδόν καταργηθεί, καθώς η διαδικασία της ύφανσης έχει μηχανοποιηθεί και στη θέση του αργαλειού χρησιμοποιείται η υφαντική μηχανή. Ο ξύλινος αργαλειός απαντάται σήμερα μόνο σε ελάχιστα σπίτια απομακρυσμένων περιοχών και σε μουσεία λαϊκής τέχνης. Περιγραφή του αργαλειού που στην Κύπρο ονομάζεται βούφα.