ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Απολαμβάνουμε εντυπωσιακές κινήσεις από τους παραδοσιακούς χορευτές της Δόρας Στράτου.